Tietosuojaseloste

Sopiva Sovittelujournalistit ry:n asiakasrekisteri (henkilötietolaki (523/1999) 10 §). Laadittu 26.09.2018

Toimimme rekisterinpitäjinä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme, toimintaamme (kuten koulutuksiin, työpajoihin tai keskustelutilaisuuksiin) osallistuneista taikka muista sellaisista henkilöistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjinä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme tai muuta siihen verrattavaa suhdetta. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

1. Rekisterinpitäjä

Sopiva Sovittelujournalistit ry
℅ Noora Kettunen
Uutiskatu 5
00024 Yleisradio

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jäsenrekisteriä hoitaa yhdistyksen rahastonhoitaja-kirjanpitäjä Anna Takala, anna.takala@sopiva.org

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

3.1. Jäsenrekisteri

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Sopiva Sovittelujournalistit ry:n jäsenten henkilö- ja yhteystiedot sekä muut yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään yhdistyksen toimintaa varten. Vanhojen jäsenten tietoja voidaan säilyttää heidän suostumuksellaan.

3.2 Markkinointirekisteri

Markkinointirekisterin tarkoituksena on kerätä Sopiva Sovittelujournalistit ry:n toimintaan osallistuvien henkilö- ja yhteystiedot sekä muut yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään yhdistyksen toimintaa varten.

4. Rekisterin tietosisältö

4.1. Jäsenrekisteri

Rekisteriin kerätään yhdistyksen jäsenen etu- ja sukunimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero). Lisäksi jäsenistä voidaan kerätä seuraavia tietoja: jäsenyystiedot (liittymisvuosi, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot), muut mahdolliset jäsenen itse antamat lisätiedot.

4.2. Markkinointirekisteri

Rekisteriin kerätään yhdistyksen toimintaan osallistuneen jäsenen etu- ja sukunimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero). Lisäksi toimintaan osallistuvista voidaan kerätä muita heidän itsensä antamia lisätietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

5.1. Jäsenrekisteri
Rekisteri koostetaan yhdistyksen jäsenten luovuttamista tiedoista heidän myöntämällään luvalla sekä yhdistyksen sähköisillä ja paperisilla lomakkeilla ja muulla tavalla tulleiden pyyntöjen mukaisesti.

5.2. Markkinointirekisteri
Rekisteri koostetaan yhdistyksen toimintaan osallistuneiden luovuttamista tiedoista heidän myöntämällään luvalla sekä yhdistyksen sähköisillä ja paperisilla lomakkeilla ja muulla tavalla tulleiden pyyntöjen mukaisesti.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

6.1. Jäsenrekisteri
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle ilman rekisterissä olevan henkilön lupaa.

6.1. Markkinointirekisteri
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle ilman rekisterissä olevan henkilön lupaa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

7.1. Jäsenrekisteri
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan silloin, kun palveluntarjoaja noudattaa EU:n tietosuojaperiaatteita.

7.2. Markkinointirekisteri
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan silloin, kun palveluntarjoaja noudattaa EU:n tietosuojaperiaatteita.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

8.1. Jäsenrekisteri
Rekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin. Tietoja käsittelevät vain tehtävänsä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

8.2. Jäsenrekisteri
Rekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin. Tietoja käsittelevät vain tehtävänsä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

9.1. Jäsenrekisteri
Rekisteriin kirjatulla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai kohdassa 3 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

9.2. Markkinointirekisteri
Rekisteriin kirjatulla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai kohdassa 3 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

10.1. Jäsenrekisteri
Rekisteriin kirjatulla on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

10.2. Markkinointirekisteri
Rekisteriin kirjatulla on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.


Viimeisimmät julkaisut